1396/04/27
229 بار مشاهده
1 مخالف
1 موافق

فناوری نانو و کشاورزی

فناوری نانو هیچ زمینه علمی را به حال خود رها نکرده است . علوم کشاورزی نیز از این قاعده جدا نیستند .تا به حال کاربردهای متعددی از فناوری نانو در کشاورزی ، صنایع غذایی و علوم دامی مطرح شده است.

ادامه مطلبمطالب مرتبط