1396/08/21
157 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه شهید کشوری

در این پروژه هرس فرم درختان موجود در عرصه کوی امام،شریعتی ،اتوبان شهید کشوری و نگهداری فضای سبز انجام شده است
مطالب مرتبط