1396/10/11
166 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه اندیمشک

قرارداد اندیمشک عبارت است ازخاکبرداری فضای سبز وکاشت نهال در سطح شهر اندیمشک که شامل خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح بستر جهت کاشت ،حفر گل و کاشت درخت و درختچه و گل فصل و ایجاد تشتک می باشد .
مطالب مرتبط