1396/10/11
151 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد تعویض خاک و کاشت فضای سبز در رفیوژها و پارک و فضای سبز کشوری و روح الامین

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل:تعویض خاک - کاشت درخت و درختچه -هرس پیرو کانتر ها -خاکبرداری و خاکریزی می باشد .
مطالب مرتبط