1396/10/11
141 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد توسعه فضای سبز پارک مشتاق

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 4 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل توسعه فضای سبز پارک مشتاق دوم پشت تپه اشرف بر اساس طرح پیشنهادی می باشد.
مطالب مرتبط